ترانه ببخش عروس قصه محسن چاوشی
ببخش عروس قصه
دلم جوونی کرده
با تو اگه یه لحظه
نامهربونی کرده
چه سرنوشت خوبی
وقتی خود خدا هم
برای خوشبختیمون
پا درمیونی کرده

عروس خوب قصه
عروس آرزوهام
وقتی که خیلی تنهام
قهر نکن با چشمام
قهر نکن عشق من
قهر تو آتیشمه
من نمی خوام بسوزم
وقتی دلت پیشمه
برای داشتن تو
چه راه دوری رفتم
دلم می خواد بدونی
راهُ چه جوری رفتم

♪●♪●♪●♪♪●♪●♪●♪

آهنگ های شاد با موزیک ویدئو

♪●♪●♪●♪♪●♪●♪●♪

ببخش عروس قصه
دلم جوونی کرده
با تو اگه یه لحظه
نامهربونی کرده
چه سرنوشت خوبی
وقتی خود خدا هم
برای خوشبختیمون
پا درمیونی کرده
ساز موسیقی های سنتی موزیک ویدئو

عروس خوب قصه
عروس آرزوهام
وقتی که خیلی تنهام
قهر نکن با چشمام
قهر نکن عشق من
قهر تو آتیشمه
من نمی خوام بسوزم
وقتی دلت پیشمه
برای داشتن تو
چه راه دوری رفتم
دلم می خواد بدونی
راهُ چه جوری رفتم
جستجوی ترانه های قدیمی موزیک ویدئو

قهر نکن عشق من
قهر تو آتیشمه
من نمی خوام بسوزم
وقتی دلت پیشمه

♪●♪●♪●♪♪●♪●♪●♪

موزیک مثلا روم زوم کنی بوم بوم کنه قلبم از زانکو

آهنگ ببخش عروس قصه چاوشی

آهنگ ببخش عروس قصه چاوشی

عروس ,تو ,نکن ,ببخش ,منقهر ,آتیشمهمن ,ببخش عروس ,تو آتیشمهمن ,منقهر تو ,عشق منقهر ,آتیشمهمن نمی ,همبرای خوشبختیمونپا درمیونی ,کردهچه سرنوشت خوبیوقتی ,لحظهنامهربونی کردهچه سرنوشت ,قصهدلم جوونی کردهبا

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله تراچرم پنجره ای رو به آفتاب فروشگاه اینترنتی قاصدک طلایی مطالب اینترنتی بهترین مزه ها ریاضی و کودک E L E C O M 9 0 ازدواج دایم چادری ها دانلود آهنگ جدید نویسندگی